Loader icon
Post image
27.04.2023

Договір – оферта на надання послуг

Даний Договір-оферта на надання послуг (далі по тексту – Договір)
являє собою відкриту пропозицію (Оферту) та регулює відносини між
Власником студії “Студія естетики тіла Марини Кострової” Костровою Мариною (далі за текстом – Виконавець) з одного боку, та Користувачем (далі також іменований – Замовник), з другого боку, разом іменованими “Сторони”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний договір (далі – Договір) є публічною офертою.
1.2. Сторонами Договору є Виконавець, з одного боку, та Замовник, з другого боку
сторони, далі іменовані окремо – Сторона, а разом – Сторони.
1.3. Згідно З Цивільним Кодексом України, у випадку прийняття викладених
у Оферті умов та сплати послуг фізична або юридична особа, що створює
акцепт цієї Оферти стає Замовником (акцепт оферти рівнозначний укладанню
Договору на умовах, які викладені в Оферті).
1.4. Платні послуги, згідно з даним Договором надаються Виконавцем
для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Згідно з даним Договором Виконавець надає послуги масажу, доглядові процедури, косметологічні послуги, програми по догляду за тілом та обличчям, а Замовник своєю чергою зобов’язується сплатити такі послуги на умовах, передбачених даним Договором, а також на сайті https://kostrova-studio.com/.
2.2. Даний Договір вважається прийнятим та узгодженим між Сторонами з моменту
внесення оплати за послуги, що надаються на умовах даного Договору.
2.3. Замовник погоджується з умовами угоди Користувача та Політики
конфіденційності, передбачених на сайті https://kostrova-studio.com/, а також зобов’язується виконувати їх.
2.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати положення
даного Договору, виклавши їх у новій редакції на сайті https://kostrova-studio.com/.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ
3.1. Вартість послуг, що надаються за даним Договором, передбачена на
сайті https://kostrova-studio.com/.
3.2. Замовник сплачує Послуги на умовах 100% передплати. Правила оплати
описані https://kostrova-studio.com/.
3.3. Послуги за даним Договором вважаються виконаними належним
чином, якісно та у повному обсязі у момент їх оплати Замовником згідно
з даним розділом Договору.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Замовник виконує акцепт Оферти та укладання Договору шляхом
попередньої оплати Послуг Виконавця, згідно з розділом Договору.

5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНЕННЯ УМОВ ОФЕРТИ
5.1. Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті https://kostrova-studio.com/ та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
5.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти (в тому
числі у вартість) і/ або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У
випадку внесення Виконавцем змін у Оферту, такі зміни набувають чинності
з моменту розміщення тексту Оферти на сайті https://kostrova-studio.com/, якщо інший термін набуття змін не визначений додатково при такому
розміщенні.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ
6.1. Акцепт Оферти Замовником, зроблений, згідно п. 2 Оферти, створює
Договір на умовах Оферти.
6.2. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти Замовником і діє до
моменту розірвання Договору.

7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Договір може бути розірвано за узгодженням Сторін у будь-який час.
7.2. Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену
Договором і/або чинним законодавством України.
8.2. Замовник у повному обсязі несе відповідальність за а) правдивість відомостей
зазначених Замовником.
8.3. Приймаючи до уваги умови розділу 8 Оферти, Замовник зобов’язується самостійно
і своїм коштом вирішувати суперечки та врегулювати претензії третіх осіб у
відношенні розміщених матеріалів, або компенсувати збитки (включаючи судові
витрати), завдані Виконавцю у зв’язку з претензіями та позовами, підставою
пред’явлення яких стало розміщення матеріалів на сайті Замовника.

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає угоду на обробку своїх персональних даних (включаючи Прізвище, Ім’я та По батькові, зареєстроване місце проживання і/ або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані державної реєстрації; банківські реквізити, номери телефонів та адресу електронної пошти, й т.д.) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптацію, змінення, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання обов’язків за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільноправових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних об’ємах і тільки з метою виконання обов’язків за даним Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.

9.2. Користувач підтверджує, що йому повідомили його права, визначені ЗУ “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 № 2297-VI, зі змінами та додатками, мета обробки та збору персональних даних.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Марина Кострова,
Тел.: +38 (096) 448-65-48
“Студія естетики тіла Марини Кострової”
Адреса: проспект Соборності 30А, офис 316

Спасибо за Ваше сообщение. Оно успешно отправлено.