Loader icon
Post image
29.04.2023

Політика конфіденційності

Про захист особистих даних

1.1 Визначення термінів

1.1.1 В даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
Адміністрація сайту “Студія естетики тіла Марини Кострова” (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені http://kostrova-studio.com/, які організують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад особистих даних, що підлягає обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2 “Персональні дані” – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної особи, чи фізичної особи, що визначається (суб’єкта персональних даних).
1.1.3 “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4 “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5 “Користувач сайту “Студія естетики тіла Марини Кострової” http://kostrova-studio.com/ – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт інтернет-магазину.
1.1.6 “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий вебсервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який вебклієнт або веббраузер щоразу пересилає вебсерверу у HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7 “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, що побудована за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту “Студія естетики тіла Марини Кострової” означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання сайту “Студія естетики тіла Марини Кострова” http://kostrova-studio.com/”
2.3. Діюча Політика конфіденційності застосовується лише до сайту “Студія естетики тіла Марини Кострова”. Сайт “Студія естетики тіла Марини Кострова” http://kostrova-studio.com/” не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, які надає Користувач сайту “Студія естетики тіла Марини Кострової” http://kostrova-studio.com/”.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Діюча Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті студії або при оформленні замовлення на придбання Послуги.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті “Студія естетики тіла Марини Кострова” http://kostrova-studio.com/” у розділі про реєстрацію та можуть включати наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача
3.2.2. контактний телефон Користувача
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. адреса доставляння Послуги (Подарунковий сертифікат;
3.2.5. місце проживання Користувача.
3.3. Сайт https://kostrova-studio.com/ захищає Дані, які автоматично передаються у процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):

IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
тривалість доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса сторінки, що передує).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, які потребують авторизації.
3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та розв’язання технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія замовлень, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. 5.3. діючою Політикою конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом із сайтом “Студія естетики тіла Марини Кострова” https://kostrova-studio.com/.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Студія естетики тіла Марини Кострової https://kostrova-studio.com/.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів щодо використання “Студія естетики тіла Марини Кострової” https://kostrova-studio.com/, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження правдивості та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача “Студія естетики тіла Марини Кострова” https://kostrova-studio.com/ про стан Замовлення.
4.1.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням “Студія естетики тіла Марини Кострової” https://kostrova-studio.com/.
4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені “Студія естетики тіла Марини Кострова” https://kostrova-studio.com/ або від імені партнерів “Студія естетики тіла Марини Кострова ”.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. Збори та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на “Студія естетики тіла Марини Кострової” https://kostrova- studio.com/, включаючи доставлення.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Обов’язки сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування “Студія естетики тіла Марини Кострової” https://kostrova-studio.com/
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. діючої Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, які зазнав Користувач у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених 5.2., 5.3. та 7.2. діючої Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом щодо спорів, які виникають з відносин між Користувачем сайту “Студія естетики тіла Марини Кострової” https://kostrova-studio.com/ та Адміністрацією сайту, обов’язковим є подання претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносинам між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті “Студія естетики тіла Марини Кострова” http://kostrova-studio.com/”, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти до розділу “КОНТАКТИ”.
9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою:
http://kostrova-studio.com/sample-page/o-zashhite-lichnyh-dannyh/

Спасибо за Ваше сообщение. Оно успешно отправлено.